BIP

Majątek publiczny


Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane
na stronie BIP jednostki obsługującej tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach
pod adresem:
bip.tychy.edu.pl/20749/strona

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-13 11:42:34 Zmiana publikacji zszoi
2 2019-05-13 11:39:09 Zmiana publikacji zszoi
3 2019-05-13 08:44:20 Zmiana publikacji zszoi


stronę wyświetlono 34897 razy Artykuł wyświetlony 34897 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.