BIP

Informacje o jednostce


Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Czarnieckiego 22
43 - 100 Tychy 
www.zszoi.pl
 

KONTAKT

sp5@oswiata.tychy.pl
tel. 32 2273793
tel. 323275980
tel. 796987121


Dyrektor: Bożena Kawa
z-ca:         Bożena Bugajska
z-ca:         Joanna Ryń

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-09-18 09:36:49 Zmiana publikacji zszoi
2 2018-01-04 19:07:40 Zmiana publikacji zszoi
3 2017-09-01 15:58:03 Zmiana publikacji zszoi


stronę wyświetlono 18738 razy Artykuł wyświetlony 18738 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.